Wattsight at Arendalsuka

power price drivers
Aug 13, 2019 Langbryggen 9, Arendal

Hvor går norske kraftprisen når vi kobler oss opp mot Europa?

Det norske kraftmarkedet er i en stor omstillingsprosess. Andelen vindkraft vil øke. Forbruket vil stige med bygging av datasentre, elektrifisering av transportsekton samt nye offshore olje- og gassfelt. Flere kabelforbindelser til andre land er i ferd med å bygges. Samtidig legger våre naboland ned kullkraft og kjernekraft til fordel for fornybar produksjon fra vind- og sol.

Wattsight jobber med å fremstille og analysere scenarier for fremtidens kraftmarked. Vi vil presentere og diskutere noen av våre viktigste resultater. 

Medvirkende

  • Tor Reier Lilleholt, Analysedirektør, Wattsight
  • Olav Boten, Senior Analytiker, Wattsight
  • Espen Andreassen, Senior Analytiker, Wattsight
  • Christopher Rindahl, Senior Analytiker, Wattsight
  • Torbjørn Haugen, Porteføljeforvalter, Markedskraft AS
  • Trond Madsen, Debattleder, NHO

GO TO REGISTRATION

Sessions and speakers


16:15

Presentasjon

og diskusjon


GO TO REGISTRATION

Venue


Wattsight roof terrace

Langbryggen 9, 4841 Arendal

Contact us


RETURN TO EVENTS